Category: Statistika

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2017./2018. šk.god.

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama  školska godina 2017./2018. škola učenici vjeroučenici % 1 OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE #DIJ/0! 2 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA 571 #DIJ/0! 3 GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA 375 318 85% 4 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 472 426 90% 5 GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA 556 522 94% 6 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA 439 382 87% 7 KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA …

Continue reading

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama 2017./2018. šk.god.

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama školska godina 2017./2018. škola učenici vjeroučenici % 1 OŠ  BENKOVAC 701 668 95% 2 OŠ BARTULA KAŠIĆA 1002 946 94% 3 OŠ BENJE 1194 1128 94% 4 OŠ BIOGRAD 661 649 98% 5 OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE 46 46 100% 6 OŠ BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA 99 99 100% 7 OŠ …

Continue reading

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama u 2016./2017. šk.god.

Statistički podatci o broju učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka u srednjim školama na području Zadarske nadbiskupije.

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama 2016./2017. šk.god.

Statistički podatci o broju učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka u osnovnim školama na području Zadarske nadbiskupije.

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama u 2015./2016. šk.godini

  škola učenici vjeroučenici % 1 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA 701 676 96% 2  OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE #DIJ/0! 3 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA 303 265 87% 4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA 599 577 96% 5 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 526 487 93% 6 ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA 98 61 62% 7 GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA 634 603 95% 8 …

Continue reading