Stručna vijeća

NADBISKUPIJSKA/ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA VJEROUČITELJA

Prema naputku Zavoda za školstvo Republike Hrvatske od školske godine 2002./2003. formirana su stručna vijeća učitelja i nastavnika jednog predmeta ili jednog obrazovnog područja na županijskoj razini. Temeljna svrha stručnih vijeća je organizirano, redovito i aktivno okupljanje nastavnika jednog predmeta radi unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada te stručno usavršavanje samih nastavnika promicanjem međusobne komunikacije. Svako stručno vijeće ima svoga voditelja, a škola u kojoj voditelj radi je ujedno i sjedište stručnog vijeća.

Do kraja 2013./2014. školske godine na području Zadarske nadbiskupije djelovala su tri stručna vijeća:

  1. Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnoj školi – Grad Zadar (od 2003./2004. do 2015./2016. školske godine – voditeljica Ljiljana Elek, vjeroučiteljica-savjetnica)
  2. Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnoj školi – Škole u prstenu oko grada Zadra (od 2003./2004. do 2015./2016. školske godine – voditeljica Marijana Dellavia, vjeroučiteljica-mentorica
  3. Županijsko stručno srednjoškolskih vjeroučitelja Zadarske nadbiskupije/ županije

a) od 2003./2004. -2004./2005. školske godine – voditeljica s. Mirjam Gadža, vjeroučiteljica-savjetnica;

b) od 2005./2006. do 2009./2010. školske godine –  voditeljica s. Viktorija Gadža, vjeroučiteljica-mentorica;

c) od 2010./2011. do 2013./2014. školske godine – voditeljica s. Danijela Kovačević, vjeroučiteljica.

Od početka 2014./2015. školske godine djeluju dva stručna vijeća vjeroučitelja:

  1. Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnoj školi – Grad Zadar i srednjoškolskih vjeroučitelja Zadarske nadbiskupije/ županije vodi vjeroučiteljica s. Rita Maržić a sjedište stručnog vijeća je u Osnovnoj školi Šime Budinića, Put Šimunova 4, 23 000 Zadar. Kontakt na e-mail:
  2. Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnoj školi – Škole u prstenu oko grada Zadra koje vodi vjeroučiteljica Marijana Dellavia a sjedište stručnog vijeća je u Osnovnoj školi Šime Budinića, Put Šimunova 4, 23 000 Zadar . Kontakt na e-mail: marijanadellavia@yahoo.com

Na početku svake školske godine voditelji stručnih vijeća u suradnji s Katehetskim uredom izrađuju ujednačeni plan i program rada za stručna vijeća vjeroučitelja u osnovnim i stručna vijeća vjeroučitelja u srednjim školama. Osim toga, organiziraju se i neke druge zajedničke aktivnosti, kao što su: duhovna obnova, zajednički izlet, susret maturanata, itd.

PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA
naziv stručnog vijeća školska godina školska godina školska godina školska godina školska godina
ŽSV – GRAD 2018 – 2019 2017 – 2018 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015
ŽSV – PRSTEN OKO GRADA 2018 – 2019 2017 – 2018 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015
PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA
naziv stručnog vijeća školska godina školska godina školska godina
ŽSV – OŠ GRAD 2013-2014 2012 – 2013 2011 -2012
ŽSV – OŠ PRSTEN OKO GRADA 2013-2014 2012-2013 2011- 2012
ŽSV – SREDNJE ŠKOLE 2013-2014 2012-2013 2011- 2012

***************

Plan i program rada za 2012/2013. školsku godinu

***************

Plan i program rada za 2011./2012. školsku godinu.

"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme