Predavanje nadbiskupa Želimira Puljića prigodom 43. katehetskog dana Zadarske nadbiskupije

Zahvalno sjećanje na ‘Branimirovu godinu’ (1979.) Tri su poglavlja u predavanju ‘Zahvalno sjećanje na Branimirovu godinu’ koja je obilježena prije 40 godina (1979.) a. U prvom dijelu reći ćemo nekoliko riječi o dva događaja koja su se zbila prije Branimirove godine, a to su• Drugi Vatikanski sabor i• Hrvatsko proljeće b. U…

Continue reading

Uvodni nagovor mons. Ž. Puljića prigodom 43. katehetskog dana Zadarske nadbiskupije

Molitva Božanskog časoslova je slatka obveza i draga dužnost Božanski časoslov službena je molitva Crkve 1. Početak rada Katehetskog dana s molitvom „Trećeg časa“ daje mi povoda reći dvije riječi o molitvi Božanskoga časoslova kao službenoj molitvi Crkve. Časoslov sadrži tekstove Psalama, čitanja iz Patristike ili crkvenih dokumenata, molitve i himne…

Continue reading