Plan i program za osnovnu školu

Obnovljeni Plan i program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi 1998. objavljen je 1998.

U izmijenjenom i dopunjenom Programu donosimo bitna teološko-antropološka te specifična religiozno-pedagoška i teološko-katehetska polazišta Katoličke crkve, koja su sadržana u navedenim dokumentima Crkve i koja su nešto šire, samo u nekim dijelovima, izložena u dosadašnjem Planu i programu.

Godišnji plan i program iz vjeronauka za osnovnu školu, šk. god. 2013./2014.

Godišnji plan i program iz vjeronauka za osnovnu školu, šk. god. 2013./2014. izradio je za svoju školu vjeroučitelj Siniša Mišić. Mnogi vjeroučitelji su ga molili da im pošalje svoj primjerak, pa ga – po želji i dobroj volji autora- objavljujemo na našem portalu.

“Radujem se ako sam ovim pomogao olakšati rad svojih kolega, osobito mlađih koji počinju sticati katehetska iskustva” ističe vjeroučitelja Mišić.

Plan i program iz vjeronauka za šk.god. 2013._2014. možete preuzeti ovdje: OVDJE

"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme