Category: Građa za natjecanje

Građa za natjecanje iz vjeronauka u školskoj godini 2017./2018. 

Tema natjecanja iz vjeronauka u školskoj godini 2017./2018. je “Kršćani na putu dijaloga”. Građu je pripremio Antun Japundžić, profesor na Katedri ekumenske
teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu ….

Građa za Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučnu olimpijadu 2016./2017. godine

Natjecanje iz vjeronauka kao sastavni dio vjeronauka u školi, teži cjelovitom odgoju i promicanju intelektualnog, duhovnog, socijalnog i osobnog razvoja učenika

Građa za natjecanje iz vjeronauka

Donosimo građu za natjecanje iz vjeronauka „Vjeronaučna olimpijada” u školskoj  godini 2015./2016.: Brak i obitelj  

Vjeronaučna olimpijada 2014./2015.

Tema i građa Tema vjeronaučne olimpijade za osnovne i natjecanja iz vjeronauka za srednje škole u školskoj godini 2014./2015. je“Drugi vatikanski sabor”. Građa za natjecanje za osnovnu i srednju školu objavljena je na web-stranici Agencije za odgoj i obrazovanje, NKU-a i Glasa Koncila. Građa se sastoji od zajedničkog dijela za OŠ i SŠ i Dodatne …

Continue reading

Građa i upute za natjecanje iz vjeronauka za 2013./14. školsku godinu

Vjeronaučna olimpijada 2014. održat će se na temu: Katolička crkva i znanost – doprinos i odnosi. Građa za natjecanje objavljena je na web stranicama NKU-a i MAK-a, a nalazi se i na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje. Građu možete preuzeti i na dolje postavljenim linkovima: vjeronaucna_olimpijada_gradja_2014_c vjeronaucna_olimpijada_neobvezni_dodatak_i_pojmovnik_2014   Prijava ekipa Katehetskom uredu elektronskim …

Continue reading