Prvo ŽSV vjeroučitelja grada Zadra

Osnovna škola Šime Budinića – Zadar

Put Šimunova 4

23000 Zadar

Marijana Dellavia, voditeljica ŽSV-a vjeroučitelja

Zadar, 17. rujna 2019.

Predmet: O B A V I J E S T

Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola –  grada Zadra održat će se u utorak, 24. rujna 2019. godine u 17,00 sati u OŠ Šime Budinića u Zadru.

Dnevni red:

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada ŽSV-a

2. Kurikulumsko planiranje – predstavljanje i analiza GIK-a

3. Međupredmetne teme

3. Vrednovanje

4. Razno

Prijave za sudjelovanje u radu Županijskog stručnog skupa molim Vas obavite elektronskim putem, adresa: www.azoo.ettaedu.eu

Srdačan pozdrav,

Marijana Dellavia

Comments are closed.