Prvo ŽSV vjeroučitelja u Prstenu

ŽUPANIJA ZADARSKA

Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Gumla 3, 23208 Bibinje

Tel. 023261161

Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja

osnovnih škola u Prstenu oko grada Zadra

Ružica Anušić, voditeljica ŽSV-a

Zadar, 17. rujna 2019.

Predmet: O B A V I J E S T

Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih škola u Prstenu oko  grada Zadra održat će se u utorak, 24. rujna 2019. godine u 16:30 sati u OŠ Stjepana Radića u Bibinjama.

Dnevni red:

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada ŽSV-a

2. Kurikulumsko planiranje – predstavljanje i analiza GIK-a

3. Međupredmetne teme

3. Vrednovanje

4. Razno

Prijave za sudjelovanje u radu Županijskog stručnog skupa molim Vas obavite elektronskim putem, adresa: www.azoo.ettaedu.eu

Srdačan pozdrav,

Ružica Anušić

Comments are closed.