POSEBNA PRAVILA NATJECANJA IZ VJERONAUKA – VJERONAUČNE OLIMPIJADE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

Pravila vezana uz natjecanje iz vjeronauka možete pogledati klikom na: https://www.azoo.hr/app/uploads/2022/12/Posebna-pravila-za-natjecanje-iz-vjeronauka.pdf

Školska razina Natjecanja

Prijava učenika za Natjecanje vrši se putem aplikacije natjecanja.azoo.hr preko AAI@Edu računa
odgovorne osobe u školi koju imenuje ravnatelj škole.
Školska razina Natjecanja može se provesti pojedinačno ili ekipno. Kod pojedinačnog Natjecanja učenici se natječu međusobno, a nakon provedenog Natjecanja formira se jedna ekipa od četiri najuspješnija učenika koji predstavljaju školu na sljedećoj razini Natjecanja.
Kod ekipnog Natjecanja unaprijed se formiraju ekipe od četiri učenika koje se međusobno natječu te najuspješnija ekipa predstavlja školu na sljedećoj razini Natjecanja.
Testove i upute za školsku razinu Natjecanja priprema Državno povjerenstvo. Odgovorna osoba u školi dužna je preuzeti testove, rješenja testova i upute za Natjecanje putem aplikacije natjecanja.azoo.hr.
Školsko povjerenstvo dužno je umnožiti test u potrebnom broju primjeraka te ih zapečatiti prije početka Natjecanja i čuvati na sigurnom mjestu. Natjecanje se provodi prema uputama Državnoga povjerenstva.
Natjecanje se održava istovremeno u svim školama prema vremeniku natjecanja.
Nakon održane školske razine Natjecanja odgovorna osobe u školi unosi rezultate Natjecanja u
aplikaciju natjecanja.azoo.hr

Vremenik natjecanja možete pogledati klikom na: https://www.azoo.hr/app/uploads/2022/11/Vremenik-natjecanja-20222023-3.pdf

Updated: 08/02/2023 — 10:27
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme