Održan nadbiskupijski skup za vjeroučitelje

Treći stručni skup za vjeroučitelje u školskoj godini 2017./2018.

Zadar, 10. ožujka 2018.

U organizaciji Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje, u subotu 10. ožujka 2018. godine održan je drugi ovogodišnji nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi. Stručni skup održan je u dvorani zadarskog Nadbiskupskog sjemeništa Zmajević na temu: Brak i obitelj u društvu i Crkvi danas.

Nakon zajedničke i prigodne molitve koju su predvodili vjeroučitelji Marija Klanac – Jozić i Frano Jozić, u rad stručnog skupa sudionike je uveo don Gašpar Dodić, predstojnik Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije. Predstojnik je predstavio predavače i najavio temu stručnog skupa. Uz predstojnika Katehetskog ureda, okupljenima se obratio i otac nadbiskup mons. Želimir Puljić. U svom pozdravnom govoru Otac nadbiskup je istaknuo nezamjenjivu ulogu i vrijednost obitelji unatoč mnogim izazovima i teškoćama s kojima se obitelj suočava u suvremenom društvu.

Stručni skup nastavio se kroz tri tematska predavanja. Prvo predavanje na temu Brak i obitelj pred suvremenim društvenim mijenama održala je prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pročelnica Katedre za obiteljsko pravo. Profesorica Hrabar stručni je skup upoznala s rezultatima velikih europskih istraživanja o vrijednostima iz kojih proizlazi da brak nije zastarjela institucija te da je obitelj u životu pojedinaca i dalje temeljna vrijednost. Uz rezultate istraživanja, stručnom je skupu predstavila i mnoge međunarodne ugovore i dokumente koji definiraju obitelj kao temeljnu društvenu zajednicu, daju joj posebno značenje i obvezuju državu na njezinu zaštitu. U daljnjem izlaganju istaknula je velike izazove s kojima se suočavaju mnoge države i njihova zakonodavstva, kao što je mogućnost sklapanja istospolnog braka, formiranje različitih oblika životnih zajednica koje su zaštićene i regulirane propisima, nedovoljno zauzimanje države u pripremi za sklapanje braka i njezinog angažmana u slučaju prevladavanja obiteljskih kriza koje mogu dovesti do razvoda. U zadnjem dijelu svog predavanja prof. Hrabar naglasila je odgojnu i obrazovnu ulogu obitelji ističući kako aktualno obiteljsko zakonodavstvo u Hrvatskoj zanemaruje primarnost roditeljske uloge u odgoju djece, čime se suprotstavlja temeljnim pravnim aktima kao što je Deklaracija o ljudskim pravima ili Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Promjene su realne i obitelji se mijenja, ali se ne može relativizirati i zanemariti njezino značenje i vrijednost, kao ni uloga i temeljna prava roditelja u odgoju djece, zaključila je prof. Hrabar.

Nakon prvog predavanje i tematske rasprave, okupljenima se obratila prof. Sabina Marunčić, viša savjetnica za vjeronauk u Agenciji za odgoj i obrazovanje i s. Viktorija Gadža, tajnica Katehetskog ureda Zadar, vezano uz planove i smjernice za rad vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama.

Drugo predavanje na temu Brak i obitelj u svjetlu apostolske pobudnice Amoris laetitia održala je izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, pročelnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike na KBF-u u Splitu. U svom predavanju profesorica Garmaz naglasila je važnost obitelji kao okruženja u kojem se dijete osjeća sigurno, sretno i zadovoljno, što pretpostavlja psihičku, socijalnu, moralnu i duhovnu zrelost roditelja.  Sadržaj i zadaća obiteljskog odgoja je odgajanje cjelovitog čovjeka sa smislom za ljubav, međusobno razumijevanje, sebedarje, uspostavu odnosa s osobama suprotnog spola, pripremanje za brak i obiteljski život te razvijanje želje za potomstvom i odgovornim roditeljstvom. Sadržaj i zadaće obiteljskog odgoja povezala je s Papinom porukom i ciljevima pobudnice Amoris laetitia, nazvavši je srdačnim i praktičnim pozivom na bračni i obiteljski život u svjetlu kršćanske vjere. Papa u njoj poziva na odgoj djece u braku i obitelji, motiviranje i pružanje pomoću u odgoju djece ali i na realistično prihvaćanje ograničenja i izazova zajedničkog rasta. U prevladavanju obiteljskih poteškoća središnju ulogu ima crkveni pastoral koji naglasak stavlja na rad s obiteljima u nastojanju da se ojačaju brakovi i preduhitre lomovi unutar obitelji, zaključila je u svom predavanju prof. Garmaz.

U trećem predavanju pod nazivom Odgojno-katehetska zadaća obitelji u svjetlu Amoris laetitia,  dr. sc. Mihael Prović, profesor na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na KBF-u u Splitu, istaknuo je odgojno-katehetske zadaće katoličke obitelji u svjetlu ovog dokumenta vezane uz težnju za dijalogom i jedinstvom, nježnost u obitelji, suočavanje s problemom nezaposlenosti, te osobnih ili obiteljskih tragedija. Papa u pobudnici ističe suočavanje suvremene obitelji s problemima individualizma, manjka motiviranosti za brak i obitelj, mentaliteta protivnog rađanju djece, slabljenja vjerske prakse, zlostavljanja djece, selilaštva, progona kršćana, starosti i individualnosti, nasilja nad ženama, rodne ideologije, državnog nametanja kontracepcije, sterilizacije i pobačaja te pokušaja izjednačavanja braka s izvanbračnim životom i istospolnom zajednicom. Posebnu važnost pobudnica poklanja prisutnosti oca i majke u obitelji i društvu gdje se te uloge gube, s naglaskom na slobodu odgaja djece u skladu sa svjetonazorom njihovih roditelja. Stanoviti izazov je moralni i spolni odgoj djece, vrijednost sankcija i discipline u odgoju kao poticaj na dobro  te tehnološki autizam kao opasnost za djecu i mlade. Papa ističe i važnost pastoralne brige i ljubavi o rastavljenima i civilno ponovno vjenčanima, o osobama koje sklapaju miješani brak te o brizi prema osobama s homoseksualnim sklonostima gdje ne dopušta analogiju istospolnih zajednica s brakom i obitelji. U tom smislu, kako je zaključio predavač, Crkva stoji na putu milosrđa i integracije, nikoga ne osuđujući zauvijek, već pružajući Božje milosrđe svima koji ga traže iskrena srca.

Nakon tematskih predavanja održala se pedagoška radionica za osnovne i srednje škole koju su po skupinama pripremili i vodili vjeroučitelji Nediljka i Željko Batur, Beta Perica i Marta Torić. U pedagoškoj radionici s kojom je i zaključen stručni skup, naglasak je stavljen na obitelj kao sveprožimajući sadržaj vjeronaučne nastave. Vjeroučitelji su promišljali o pedagoško-katehetskoj zadaći obitelji te su ponudili konkretne zadatke, ideje i primjere uključivanja govora o braku i obitelji u planiranje nastavnog plana i programa.

 

Comments are closed.