Održan međubiskupijski stručni skup za vjeroučitelje

27. STUDENOGA 2021.

U suorganizaciji katehetskih ureda Splitsko-makarske, Zadarske, Šibenske, Hvarske i Dubrovačke nad/biskupije i splitske podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje, u subotu 27. studenoga 2021. godine održan je po prvi put međubiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama na temu: Pred izazovima novih religioznih pokreta i sljedbi.
Stručni skup održan je online preko Zoom aplikacije iz Katehetskog ureda u Splitu, budući da zbog epidemioloških mjera nije moguće održavati susrete uživo. Na stručnom skupu sudjelovalo je oko 400 vjeroučitelja iz navedenih nad/biskupija.

Skup je započeo prigodnom molitvom koju je pripremila i predvodila Antonija Baković, vjeroučiteljica u Osnovnoj školi „Vrpolje“ u Vrpolju i u Osnovnoj školi „Ivan Duknović“ u Marini. U ime svih predstojnika katehetskih ureda pozdravnu riječ okupljenim vjeroučiteljima uputio je don Josip Periš, predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, a potom obrazložio izbor teme te zahvalio svim nositeljima programa na uloženom trudu i vremenu. Kritički se osvrnuvši na fenomen novih religioznih pokreta i sljedbi, čiji su nastanak i širenje nerijetko povezani s krizom povjerenja u tradicionalne religiozne institucije pa tako i u samu Crkvu, predstojnik Periš istaknuo je važnost evangelizacije samih kršćana kako se sumnjivi religiozni izričaji i prakse ne bi olako uvlačili u kršćansku vjeru i tkivo Crkve. Kao trajnu zadaću vjeronauka i kateheze na tom putu, don Josip je sažeo u tri važna koraka: osnaživati vlastiti kršćanski identitet, biti u službi cjelovitog poznavanja i rasta osobne vjere te je razvijati u pravcu religiozne autonomije i, na kraju, osnaživati crkvenu pripadnost.

Potom se vjeroučiteljima obratio splitsko-makarski mons. Marin Barišić koji je pozdravio sve prisutne vjeroučitelje u svoje osobno ime i u ime svoje subraće biskupa iz ostalih dalmatinskih biskupija. Istaknuo je aktualnost izabrane teme stručnog skupa o kojoj je potrebno promišljati, imajući trajno pred očima osobu Isusa Krista. Znakovito istaknuvši da se stručni skup održava uoči prve nedjelje došašća, zaželio je svim vjeroučiteljima da s novom svježinom krenu u novu crkvenu godinu ususret Gospodinu kojeg radosno iščekujemo, uz zagovor i pomoć nebeskih zaštitnika naših mjesnih Crkava.

Radni dio stručnog skupa, kojeg su moderirali Sabina Marunčić, viša savjetnica za vjeronauk u splitskoj podružnici Agencije za odgoj i obrazovanje i Šime Zupčić, predstojnik Katehetskog ureda Dubrovačke biskupije, sastojao se od dva opsežna predavanja zamišljena kao jedna cjelina i četiri kraća praktična koreferata.

Prvo predavanje, na temu Fenomen novih religioznih pokreta i sljedbi, održao je dr. sc. fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske Provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca i vrsni poznavatelj istočnjačke duhovnosti i novih religioznih pokreta. U svom izlaganju fra Josip je govorio o problemu terminologije i klasifikacije religioznih pokreta, analizirao religiozne i socijalne uzroke njihova širenja, ukazao na metode novačenja, kao i njihovu prisutnost na području Republike Hrvatske. Novi religiozni pokreti i sljedbe složen su fenomen koji iziskuje trajno praćenje, upoznavanje, analiziranje i primjereno djelovanje. Osobito su im izložene ranjive skupine koje o fenomenu religioznih pokreta i sljedbi treba preventivno informirati kako bi se prema njima mogle zrelo odnositi. Potrebno je, također, formirati kompetentne stručnjake raznih profila koji će pružati podršku i stručnu pomoć obiteljima čiji su članovi podlegli utjecaju pojedinih religioznih pokreta i sljedbi. Posebnu skrb iziskuju same žrtve određenih pokreta ili sljedbi kako bi se nakon istupanja mogle ponovno socijalizirati, eventualno vratiti izgubljenu imovinu, posao ili društveni status. Širenje religioznih pokreta i sljedbi ozbiljan je poziv Crkvi da se ne ogluši na prigovore onih koji svoju duhovnu glad taže daleko od Isusa Krista, donositelja vode žive, zaključio je dr. Blažević.

I drugo predavanje, koje je činilo zaokruženu tematsku cjelinu s prethodnim predavanjem, održao je također fra Josip Blažević pod naslovom Stav Katoličke Crkve prema novim religioznim pokretima i sljedbama. Istaknuo je da u središtu problema novih religioznih pokreta i sljedbi nije Bog koji se objavio u povijesti, nego čovjek i njegova samovolja. Drugim riječima, Bog je podređen čovjeku, što vodi do moralnog i doktrinarnog relativizma. Stav Katoličke Crkve prema novim religioznim pokretima i sljedbama iznimno je oprezan i suzdržan, naglasio je predavač. Crkva ih ne izjednačuje s crkvenim zajednicama, s kojima njeguje ekumenizam, niti s religijama s kojima je razvila dijalog, niti s ateistima i ljudima bez vjere s kojima održava kulturalni dijalog. Novi religiozni pokreti i sljedbe sačinjavaju zasebnu kategoriju koja u Crkvi još nije pronašla svoje pravo mjesto, ako ga ikada i bude pronašla, ustvrdio je fra Josip. Bez dobrog i temeljitog poznavanja religioznih pokreta i sljedbi, utvrđivanja njihovog podrijetla i identiteta, nauka i metoda novačenja, utjecaja na vlastite članove te odnosa prema društvu i religijama, nemoguće je prema njima zauzeti objektivan stav. Ipak, želimo li biti vjerni svome poslanju, ne možemo se zadovoljiti osuđivanjem i pobijanjem religioznih pokreta i sljedbi, tako da se stave izvan zakona ili izbace, a pojedinci da se protiv svoje volje „deprogramiraju“, zaključio je fra Josip, jer izazov novih religioznih pokreta treba poticati vlastitu obnovu u korist veće pastoralne djelotvornosti.

Nakon oba predavanja uslijedila je vrlo sadržajna tematska rasprava u kojoj je predavač kompetentno i opširno odgovarao na pitanja vjeroučitelja, a zbog nedostatka vremena na mnoga pitanja nije se uspjelo odgovoriti. Nakon rasprave predstojnici katehetskih ureda kratko su se obratili vjeroučiteljima i prenijeli im informacije o događajima koji ih očekuju.

Nakon kraće stanke održana su četiri koreferata u kojima su predstavljeni neki specifični sadržaji, vezani uz nove religiozne pokrete te njihovu kontekstualizaciju u vjeronaučnoj nastavi. Prvi koreferat, na temu New Age u suvremenom društvu, održao je dr. sc. Jure Perišić, vjeroučitelj u Obrtnoj tehničkoj školi u Splitu. Nakon predstavljanja temeljnih obilježja postmoderne i praksi koje na nju upućuju, protumačio je New Age kao jednu od ideologija postmoderne u društvenom pogledu. U završnom dijelu koreferata istaknuo je odnos Katoličkog vjeronauka i New Agea suprotstavljajući njihove razlike i dovodeći u odnos njihove sličnosti.

Drugi koreferat, naslovljen Duhovne vježbe u kršćanstvu i u istočnjačkim religioznim pokretima, održao je Hrvoje Petrušić, vjeroučitelj u Obrtnoj tehničkoj školi i Pomorskoj školi u Splitu. U svom izlaganju predstavio je kršćanske i istočnjačke duhovne vježbe te istaknuo njihove sličnosti i razlike. Na samom kraju koreferata ponudio je niz konkretnih primjera i prijedloga vezanih kako uz sadržajno, tako i uz didaktičko-metodičko oblikovanje nastavnog sata.

Treći koreferat, na temu Reinkarnacija i/ili uskrsnuće, održala je Tereza Vučinić, vjeroučiteljica u Osnovnoj školi „Gradac“ u Gradacu. Polazeći od pojma reinkarnacije, objasnila je razlike u shvaćanju tog pojma na Istoku i na Zapadu, kao i razloge privlačnosti te ideje kod mnogih kršćana. Potom je izložila vjeru u uskrsnuće kao temelja kršćanske vjere te stav Crkve o reinkarnaciji. U završnom dijelu ponudila je konkretne aktivnosti za ostvarenje ishoda vezanih uz pojmove reinkarnacije i uskrsnuća, od petog do osmog godišta osnovne škole.

Četvrti koreferat, na temu Proricanje budućnosti i/ili Božji plan o čovjeku, održala je Ivanka Šešelj, vjeroučiteljica u Osnovnoj školi „Kula Norinska“ i u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Metkoviću. Istaknula je privlačnost ideje vezane uz poznavanje budućnosti i predstavila nekoliko sljedbi koje naviještaju kraj svijeta i Sudnji dan. Potom je istaknula važnost shvaćanja Božjeg plana o čovjeku oprimjerivši ga konkretnim ishodima i aktivnostima u višim razredima osnovne škole.

Nakon kraće rasprave stručni skup je zaključio predstojnik don Josip Periš, zahvalivši svim predavačima i sudionicima i zaželjevši im puno zdravlja u ovim izazovnim vremenima. Već dugi niz godina katehetski uredi navedenih biskupija, u suradnji sa splitskom podružnicom Agencije za odgoj i obrazovanje, ujednačavaju teme i programe stručnih skupova na biskupijskoj razini. Zbog trenutnog propisa održavanja svih oblika usavršavanja online, bilo je opravdano i racionalno održati jedan ovakav zajednički stručni skup na međubiskupijskoj razini, nego istoga ponoviti više puta za svaku pojedinu biskupiju.

Sabina Marunčić

Updated: 07/02/2023 — 16:42
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme