Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola

Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola grada Zadra te Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih škola u prstenu oko grada Zadra održat će se u srijedu, 20. listopada 2021. godine u 17,30 sati u Samostanu Školskih sestara franjevki u Arbanasima.

Dnevni red:

1.    Prijedlog i usvajanje godišnjeg plana rada ŽSV-a

2.    Izazovi u radu s učenicima s posebnim potrebama u nastavi vjeronauka,

        (mag.soc.ped Nina Glavan i mag.soc.ped Ana Fabijan)

3.    Vrednovanje učenika s teškoćama

4.    Primjeri dobre prakse

5.    Razno

Prijave za sudjelovanje u radu Županijskog stručnog skupa molimo Vas obavite elektronskim putem na ettaedu.

Srdačan pozdrav,

s. Rita Maržić i Marijana Dellavia

Komentari su zatvoreni.