Prijave i upute za školsko natjecanje iz vjeronauka

Školsko natjecanje

Školsko natjecanje može biti pojedinačno ili ekipno. Kod pojedinačnog natjecanja učenici se natječu međusobno, a nakon provedenog školskog natjecanja formira se jedna ekipa od četiri najuspješnija učenika koji će se natjecati na sljedećoj razini natjecanja. Kod ekipnog natjecanja unaprijed se formiraju ekipe od četiri učenika koje se međusobno natječu i najuspješnija ekipa ostvaruje pravo sudjelovanja na sljedećoj razini natjecanja.

Zadatke za školsko natjecanje priprema Državno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan primjerak testa s rješenjem, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja.

Katehetski ured pojedine nad/biskupije dužan je dostaviti školskom povjerenstvu jedan primjerak testa s rješenjem, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Školsko povjerenstvo treba umnožiti test u potrebnom broju te ih zapečatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provodi se prema uputama Državnog povjerenstva. Natjecanja se održavaju istovremeno u svim školama.

Nakon provedenog školskog natjecanja škola ima pravo na jednu ekipu koja sudjeluje na nadbiskupijskoj razini natjecanja.

Do 20. prosinca 2018. Katehetski uredi trebaju prijaviti broj ekipa za županijsko-nad/biskupijsko natjecanje u Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije radi tiskanja diploma, pohvalnica i zahvalnica koje će biti poslane na Katehetske urede.

 

Napomena

Veće nad/biskupije, koje za to imaju potrebu, mogu nakon školskog natjecanja organizirati i dodatno međuškolsko natjecanje. U tom slučaju školska natjecanja moraju se održati najkasnije do 25. siječnja 2019., dok će se međuškolsko natjecanje održati 30. siječnja 2019. U slučaju takvog dodatnog natjecanja školsko povjerenstvo samostalno sastavlja testove, priprema i provodi školsko natjecanje, a Državno povjerenstvo sastavlja testove i dostavlja upute preko Katehetskih ureda za međuškolsko natjecanje.

Comments are closed.