Pojedinačne upute – Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada 2020

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Glas Koncila

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Ksaverska cesta 12a, 10 000 Zagreb

Tajnik državnoga povjerenstva

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, 51 000 Rijeka

telefon: 051/352-070; telefaks: 051/335-182; e-mail: tomislav.tomasic@azoo.hr

Vremenik natjecanja

Školsko: 29. siječnja 2020. u 13.00 sati

Županijsko-nad/biskupijsko: 2. ožujka 2020. u 11.00 sati

Državno: 1. – 3. travnja 2020.

Tema i građa natjecanja

Tema natjecanja: Sveti Vinko Paulski, apostol milosrdne ljubavi – Vinkovska karizma u Hrvatskoj.

Građa za Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučnu olimpijadu objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnoga katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije i Glasa Koncila.

Natjecatelji

Na Natjecanju iz vjeronaukavjeronaučnoj olimpijadi u kategoriji učenika osnovnih škola natjecati se mogu učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda.

Na Natjecanju iz vjeronaukavjeronaučnoj olimpijadi u kategoriji učenika srednjih škola natjecati se mogu učenici svih razreda srednje škole.

Razine i kategorije natjecanja

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola provodi se na školskoj, županijskojnad/biskupijskoj i državnoj razini u kategoriji učenika osnovnih i kategoriji učenika srednjih škola.

a) školsko natjecanje

Školsko natjecanje može biti pojedinačno ili ekipno. Kod pojedinačnog natjecanja učenici se natječu međusobno, a nakon provedenog školskog natjecanja formira se jedna ekipa od četiri najuspješnija učenika koji će se natjecati na sljedećoj razini natjecanja. Kod ekipnog natjecanja unaprijed se formiraju ekipe od četiri učenika koje se međusobno natječu i najuspješnija ekipa ostvaruje pravo sudjelovanja na sljedećoj razini natjecanja.

Zadatke za školsko natjecanje priprema Državno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan primjerak testa s rješenjem, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Katehetski ured pojedine nad/biskupije dužan je dostaviti školskom povjerenstvu nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak testa s rješenjem, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Školsko povjerenstvo treba umnožiti test u potrebnom broju te ih zapečatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provodi se prema uputama Državnog povjerenstva. Natjecanja se održavaju istovremeno u svim školama.

Nakon provedenog školskog natjecanja škola ima pravo na jednu ekipu koja sudjeluje na županijskojnad/biskupijskoj razini natjecanja.

Do 20. prosinca 2019. Katehetski uredi trebaju prijaviti broj ekipa za županijsko-nad/biskupijsko natjecanje u Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije radi tiskanja diploma, pohvalnica i zahvalnica koje će biti poslane na Katehetske urede.

Napomena

Veće nad/biskupije, koje za to imaju potrebu, mogu nakon školskog natjecanja organizirati i dodatno među-školsko natjecanje. U tom slučaju školska natjecanja moraju se održati najkasnije do 24. siječnja 2020., dok će se među-školsko natjecanje održati 29. siječnja 2020. U slučaju takvog dodatnog natjecanja školsko povjerenstvo samostalno sastavlja testove, priprema i provodi školsko natjecanje, a Državno povjerenstvo sastavlja testove i dostavlja upute preko Katehetskih ureda za među-školsko natjecanje.

b) županijsko–nad/biskupijsko natjecanje

Županijsku-nad/biskupijsku razinu natjecanje organizira Županijsko povjerenstvo u suradnji s Katehetskim uredom pojedine nad/biskupije. Na ovu razinu natjecanja dolaze ekipe koje su ostvarile najbolje rezultate na školskim (ili među-školskim) natjecanjima. Test i zadatke za natjecanje priprema Državno povjerenstvo koje svakom Županijskom povjerenstvu preko Katehetskih ureda dostavlja jedan primjerak testa i zadataka s rješenjima, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Katehetski ured pojedine nad/biskupije dužan je dostaviti Županijskom povjerenstvu nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak testa i zadataka s rješenjima, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Županijsko povjerenstvo treba umnožiti test i zadatke u potrebnom broju te ih zapečatiti prije natjecanja. Natjecanje se provodi prema uputama Državnoga povjerenstva. Natjecanja se održavaju istovremeno u svim nad/biskupijama (županijama).

Preporuka je da članovi Državnoga povjerenstva budu i članovi županijskih povjerenstava u svojim županijama-nad/biskupijama.

c) državno natjecanje

Državno povjerenstvo sastavlja testove i zadatke za državno natjecanje, organizira ga i provodi. Na državnu razinu natjecanja pozivaju se učenici koje potvrdi Državno povjerenstvo prema rezultatima postignutim na županijskoj–nad/biskupijskoj razini natjecanja.

Na državnome natjecanju sudjeluju ekipe koje su osvojile prvo mjesto na županijskom-nad/biskupijskom natjecanju u kategoriji osnovnih i kategoriji srednjih škola.

Uvažavajući kriterij izvrsnosti pravo sudjelovanja na državnome natjecanju ostvaruje pet ekipa u kategoriji osnovnih škola i pet ekipa u kategoriji srednjih škola koje se nalaze među ekipama s najboljim postignutim rezultatima u RH-a, a nisu se uspjele plasirati po kriteriju crkvenosti kao predstavnici nad/biskupija. Državno povjerenstvo poziva ekipe po kriteriju izvrsnosti na državno natjecanje pod uvjetom da za te ekipe troškove sudjelovanja na državnome natjecanju (smještaj i prijevoz) snose nad/biskupije iz kojih ekipe dolaze.

Učenici koji na natjecanju osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali sudionici natjecanja dobivaju pohvalnice, a mentori i organizatori zahvalnice.

Žalbeni postupak

Nakon pregleda testova i zadataka sastavlja se privremena ljestvica poretka koja se obznanjuje na oglasnoj ploči. Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid testove i zadatke u nazočnosti člana povjerenstva. Ako učenik ili ekipa smatra da testovi i/ili zadaci nisu korektno vrednovani može podnijeti žalbu u pisanom obliku Povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Na školskom natjecanju žalbu rješava Školsko povjerenstvo, na županijskom natjecanju žalbu rješava Županijsko povjerenstvo, na državnome natjecanju žalbu rješava Državno povjerenstvo prije završnog dijela natjecanja i njegova je odluka konačna.

ČLANOVI DRŽAVNOGA POVJERENSTVA NATJECANJA IZ VJERONAUKA – VJERONAUČNE OLIMPIJADE

 1. Dalibor Adžić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
 2. Toni Aviani, dipl. teolog, SŠ „Antun Matijašević Karamaneo“, Vis
 3. Nada Barać, prof., Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split
 4. mr. sc. Gordana Barudžija, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 5. Ines Ćurković, dipl. teolog, Glas Koncila, Zagreb
 6. Ljiljana Elek, prof., OŠ Bartula Kašića, Zadar
 7. Đurđica Friš, dipl. teolog, OŠ Viktorovac, Sisak
 8. Adriana Glavan, dipl. teolog, OŠ Kostrena, Kostrena
 9. Ivo Govorko, dipl. teolog, Srednja škola Petra Šegedina, Korčula
 10. Tomislav Krušlin, prof., OŠ Josipa Broza, Kumrovec
 11. Dario Kustura, dipl. teolog, Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo
 12. Zvonimir Lončar, dipl. teolog, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin
 13. Sabina Marunčić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
 14. Ankica Mlinarić, dipl. teolog, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
 15. Mirjana Ožegović, prof., OŠ Ivanska, Ivanska
 16. Nela Peteh, dipl. teolog, OŠ „Vladimir Gortan“, Žminj
 17. Franje Puškarić, mag. theol., OŠ dr. Jure Turića, Gospić
 18. Šimun Radnić, dipl. teolog, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 19. Mirta Rilko, prof., OŠ kralja Tomislava, Našice
 20. Tomislav Tomasić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
 21. Anita Vranić, dipl. teolog, Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb

Napomena:

Uporaba imenica (učenik, mentor, član povjerenstva) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenica/ učenik, mentorica/mentor, članica/ član povjerenstva.

Updated: 16/02/2022 — 10:10
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme