Upute za natjecanje iz vjeronauka u 2018. godini

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Glas Koncila

 

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Ksaverska cesta 12a, 10 000 Zagreb

 

Tajnik državnoga povjerenstva

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, 51 000 Rijeka

telefon: 051/352-070; telefaks: 051/335-182; e-mail: tomislav.tomasic@azoo.hr

 

Vremenik natjecanja

Školsko: 31. siječnja 2018. u 13.00 sati

Županijsko-nad/biskupijsko: 27. veljače 2018. u 10.00 sati

Državno: 18. – 20. travnja 2018.

 

Tema i građa natjecanja

Tema natjecanja: Kršćani na putu dijaloga

Građa za Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučnu olimpijadu objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i Glasa Koncila.

 

Natjecatelji

Na Natjecanju iz vjeronaukavjeronaučnoj olimpijadi učenika osnovnih škola natjecati se mogu učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda.

Na Natjecanju iz vjeronaukavjeronaučnoj olimpijadi učenika srednjih škola natjecati se mogu učenici svih razreda.

 

Cilj i zadaće natjecanja

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada, kao sastavni dio vjeronauka u školi, teži cjelovitom odgoju i promicanju intelektualnog, duhovnog, socijalnog i osobnog razvoja učenika.

Učenici će na poseban način:

 • upoznati i razumjeti sadržaje katoličke vjere kroz ponuđenu građu natjecanja,
 • upoznati i doživjeti katoličku vjeru kroz razvoj vlastite duhovnosti, etičko-moralne svijesti i moralnih vrijednosti,
 • zastupati i svjedočiti kulturno, etičko, moralno i odgovorno ponašanje i djelovanje,
 • razvijati stav poštivanja drugoga kroz kvalitetnu međusobnu komunikaciju,
 • aktivno sudjelovati u svim dijelovima programa natjecanja.

 

Razine i kategorije natjecanja

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola provodi se na školskoj, županijskojnad/biskupijskoj i državnoj razini u kategoriji učenika osnovnih i srednjih škola.

 

 1. a) školsko natjecanje

Školsko natjecanje može biti pojedinačno, što znači da se od svih učenika koji se prijave nakon provedenog školskog natjecanja može složiti jedna ekipa od četiri učenika ili ekipno, to jest da se već unaprijed mogu složiti ekipe koje će se međusobno natjecati.

 

Zadatke za školsko natjecanje priprema Državno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan primjerak testa s rješenjem, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Katehetski ured pojedine nad/biskupije dužan je dostaviti školskom povjerenstvu nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak testa s rješenjem, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Školsko povjerenstvo treba umnožiti test u potrebnom broju te ih zapečatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provodi se prema uputama Državnog povjerenstva. Natjecanja se održavaju istovremeno u svim školama.

Nakon provedenog školskog natjecanja škola ima pravo na jednu ekipu koja ide dalje na županijskonad/biskupijsko natjecanje.

 

Do 19. prosinca 2017. Katehetski uredi trebaju prijaviti broj ekipa za županijsko-nad/biskupijsko natjecanje u Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije radi tiskanja diploma, pohvalnica i zahvalnica koje će biti poslane na Katehetske urede.

 

Napomena

Veće nad/biskupije, koje za to imaju potrebu, mogu nakon školskog natjecanja organizirati i dodatno među-školsko natjecanje. U tom slučaju školska natjecanja moraju se održati najkasnije do 26. siječnja 2018., dok će se među-školsko natjecanje održati 31. siječnja 2018. U slučaju takvog dodatnog natjecanja školsko povjerenstvo samostalno sastavlja testove, priprema i provodi školsko natjecanje, a Državno povjerenstvo sastavlja testove i dostavlja upute preko Katehetskih ureda za među-školsko natjecanje.

 

 1. b) županijsko–nad/biskupijsko natjecanje

Županijsku-nad/biskupijsku razinu natjecanje organizira Županijsko povjerenstvo u suradnji s Katehetskim uredom pojedine nad/biskupije. Na ovu razinu natjecanja dolaze ekipe koje su ostvarile najbolje rezultate na školskim (ili među-školskim) natjecanjima. Test i zadatke za natjecanje priprema Državno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan primjerak testa i zadataka s rješenjima, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Katehetski ured pojedine nad/biskupije dužan je dostaviti Županijskom povjerenstvu nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak testa i zadataka s rješenjima, obavijesti i upute za organiziranje i provedbu natjecanja. Županijsko povjerenstvo treba umnožiti test i zadatke u potrebnom broju te ih zapečatiti prije natjecanja. Natjecanje se provodi prema uputama Državnoga povjerenstva. Natjecanja se održavaju istovremeno u svim nad/biskupijama (županijama).

Nakon održanog natjecanja Županijska povjerenstva su dužna Državnom povjerenstvu dostaviti izvješća s ljestvicom poretka i popunjenu Tablicu za unos u bazu podataka natjecanja i smotri u 2018. godini koja se može preuzeti na http://www.azoo.hr/

 

 1. c) državno natjecanje

Državno povjerenstvo sastavlja testove i zadatke za državno natjecanje, organizira ga i provodi. Na državnu razinu natjecanja pozivaju se učenici koje potvrdi Državno povjerenstvo prema rezultatima postignutim na županijskoj–nad/biskupijskoj razini natjecanja.

Učenici koji na natjecanju osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali sudionici natjecanja dobivaju pohvalnice, a mentori i organizatori zahvalnice.

 

Žalbeni postupak

Nakon pregleda testova i zadataka sastavlja se privremena ljestvica poretka koja se obznanjuje na oglasnoj ploči. Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva. Ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu korektno vrednovani može podnijeti žalbu u pisanom obliku Povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Na školskom natjecanju žalbu rješava Školsko povjerenstvo, na županijskom natjecanju žalbu rješava Županijsko povjerenstvo, na državnome natjecanju žalbu rješava Državno povjerenstvo prije završnog dijela natjecanja i njegova je odluka konačna.

 

 

 

 

ČLANOVI DRŽAVNOGA POVJERENSTVA ZA NATJECANJE IZ VJERONAUKA – VJERONAUČNU OLIMPIJADU

 

 1. Dalibor Adžić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
 2. sc. Gordana Barudžija, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 3. Gordana Brkanac, prof., OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić Grad
 4. Emilija Dodig, prof., OŠ Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod
 5. Maja Dumančić, prof., OŠ Vis, Vis
 6. Ljiljana Elek, prof., OŠ Bartula Kašića, Zadar
 7. Adriana Glavan, prof., OŠ Kostrena, Kostrena
 8. Ivo Govorko, prof., Srednja škola Petra Šegedina, Korčula
 9. Tomislav Krušlin, prof., OŠ Josipa Broza, Kumrovec
 10. Zvonimir Lončar, dipl. teolog, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin
 11. Sabina Marunčić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
 12. Mirjana Ožegović, prof., OŠ Ivanska, Ivanska
 13. Nela Peteh, prof., OŠ “Vladimir Gortan”, Žminj
 14. Vlatka Plazzeriano, dipl. teolog, Glas Koncila, Zagreb
 15. Šimun Radnić, prof., OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 16. Mirta Rilko, prof., OŠ kralja Tomislava, Našice
 17. Ana Stipetić, dipl. teolog, Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin
 18. Mirjana s. Petra Šakić, prof., Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“, Split
 19. Tomislav Tomasić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
 20. Anita Vranić, dipl. teolog, Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb

 

Updated: 12/12/2017 — 11:16
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme