Category: Statistika

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama 2016./2017. šk.god.

Statistički podatci o broju učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka u osnovnim školama na području Zadarske nadbiskupije.

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama u 2015./2016. šk.godini

  škola učenici vjeroučenici % 1 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA 701 676 96% 2  OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE #DIJ/0! 3 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA 303 265 87% 4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA 599 577 96% 5 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 526 487 93% 6 ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA 98 61 62% 7 GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA 634 603 95% 8 …

Continue reading

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama u 2015./2016. šk.godini

  škola učenici vjeroučenici % 1 OŠ STARIGRAD 121 121 100% 2 OŠ “VLADIMIR NAZOR”, NEVIĐANE 124 124 100% 3 OŠ SV. FILIP I JAKOV 333 333 100% 4 OŠ FRANKA LISICE POLAČA 168 166 99% 5 OŠ SUKOŠAN 302 301 100% 6 OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE 405 402 99% 7 OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE …

Continue reading

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama u 2014./2015. šk.godini

STATISTIKA POHAĐANJA VJERONAUKA U SREDNJIM ŠKOLAMA Pohađanje vjeronauka u srednjim školama Zadarske nadbiskupije u školskoj godini 2014./2015. škola učenici vjeroučenici % 1 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA 709 684 96% 2  OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE 227 213 94% 3 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA 318 279 88% 4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA 648 624 96% 5 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 560 …

Continue reading

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama u 2014./2015. šk.godini

STATISTIKA POHAĐANJA VJERONAUKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA   Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama Zadarske nadbiskupije u šk. godini 2014./2015.   škola učenici vjeroučenici % 1 OŠ STARIGRAD 120 120 100% 2 OŠ “VLADIMIR NAZOR”, NEVIĐANE 131 131 100% 3 OŠ SV. FILIP I JAKOV 334 334 100% 4 OŠ FRANKA LISICE POLAČA 171 169 99% 5 …

Continue reading