Category: Građa za natjecanje

Građa i upute za natjecanje iz vjeronauka za 2013./14. školsku godinu

Vjeronaučna olimpijada 2014. održat će se na temu: Katolička crkva i znanost – doprinos i odnosi. Građa za natjecanje objavljena je na web stranicama NKU-a i MAK-a, a nalazi se i na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje. Građu možete preuzeti i na dolje postavljenim linkovima: vjeronaucna_olimpijada_gradja_2014_c vjeronaucna_olimpijada_neobvezni_dodatak_i_pojmovnik_2014   Prijava ekipa Katehetskom uredu elektronskim …

Continue reading

GRAĐA ZA NATJECANJE IZ VJERONAUKA ZA 2014.GODINU

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada 2014. održat će se na temu Katolička crkva i znanost – doprinos i odnosi. Građa za natjecanje objavljena je na web stranicama NKU-a i MAK-a, a moći će se naći i na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje kao i na portalu Katehetskog ureda. Građu možete preuzeti i …

Continue reading

Logotip Vjeronaučne olimpijade 2012./2013.

Logo Vjeronaučne olimpijade 2012./2013.: izradio je Silvio Parisi, grafički dizajner. Logo teži jednostavnosti razumijevanja što se i uočava u njegovomu vizualnom identitetu. Kombinacijom ilustriranog lika sv. Dominika, osnivača Reda propovjednika (dominikanaca i dominikanki), i olimpijskih krugova, postignut je željeni cilj – natjecateljskoga karaktera. Kako se radi o olimpijadi za učenike osnovnih i srednjih školu, ilustracijom …

Continue reading

Video: Grkokatolici u Hrvatskoj

Vezano uz natjecanje iz vjeronauka za SŠ – i vjeronaučnu olimpijadu za OŠ na ovogodišnju temu „Grkokatolici“ objavljena su tri kraća video filma o Grkokatolicima u Hrvatskoj na web stanici Maloga koncila. Ukoliko želite ih pogledati  kliknite ovjdje:  olimpijada-os Napomena: video filmovi nisu sastavni dio građe za natjecanje nego služe isključivo kako bi se vjeroučenicima …

Continue reading